Strona Wspólnoty Mieszkaniowej 4 Korony     |     Zapraszamy do częstych odwiedzin!

Ważne adresy i telefony:

 

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż Miejska: 986

 

AZ Nieruchomości

ul. Piwna 25/2

tel. 012 626 12 74

E-Mail: biuro@az.nieruchomosci.pl

Kontakt

Budynkiem administruje firma AZ Nieruchomości

 

ul. Piwna 25/2

Kraków 30-527

tel. 012 626 12 74

E-Mail: biuro@az.nieruchomosci.pl


Godziny przyjmowania stron:       

 

9.00 - 11.00      poniedziałek

15.00 - 17.00     czwartek

 

Inne terminy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Webmaster